Май месец е красив, топъл, романтичен. Душата и тялото ни се отпускат. Вдъхновяваме се от разбудената природа, цветовете, уханията. Има празници, почивка, време за слънце и за мечтаене. Новият живот наоколо ни кани да се замислим се от какво ново имаме нужда, какво ще правим лятото, къде ще отидем, с кого.

За мен май месец е любов и е прекрасно да посветим време и на тази тема: най-важната, най-търсената, най-радостната и най-тъжната. Темата НАЙ в живота ни. Ако предните месеци сте се поровили сред сенките на Критика и уязвимостите е особено благоприятно сега да осветлим любовта.

Любовта има една своя предана сестра, с която вървят ръка за ръка. Нарича се Сигурност. Без нея не може, когато говорим за дълготрайна любов в партньорствата, семейството, приятелствата, а понякога дори и при любовта към неща, дейности, интереси. Чувството за сигурност и безопасност е базово за нашата психика и тяло. Ако то липсва, любовта дори и да е много силна и завладяваща в началото, не може да оцелее, да вирее, да се развива в двете жизнени посоки на обмен – на даване и получаване. Сигурността не е само материална – подслон, храна, пари, обстановка. Тя има и ментално или умствено изражение – състояние на ума, тревожност, вина, напрегнатост, спокойствие, възможност да се отпускаш, начин на общуване и взаимоотношения. Също така има и емоционална сигурност – доверявам ли се, какви чувства изпитвам най-често, страхувам ли се, показвам ли чувства, задържам ли ги; разбирам ли другите какво чувстват, а те мен… И не на последно място по важност има и нещо, което ще нарека духовна или екзистенциална сигурност. Това е чувството за смисъл, принос, кауза, вяра в по-голямото, връзка с творението, доверието в живота, нагласата към живота, трудностите и промените. Дали всичко има своето време, висш смисъл или всичко е случайно, прецакано, безмислено и несправедливо и т.н. За някои от вас може да е странно, че тези неща са елемент на сигурността при положение, че именно те са сякаш най-непредсказуеми и несигурни. Просто се сетете за хора, които са пример за вас, имат вяра, живеят призванието си, излъчват спокойствие и т.н. и ще разберете добре и този тип сигурност, безопасност, чувство че съм поддържан и не всичко зависи от мен и моя контрол. Такава сигурност изпитваме, когато се научим да толерираме известна несигурност и следваме потока на живота. Ти водиш, Аз следвам!

И така любовта вирее добре в почвата на сигурността, в която има от всички елементи. Когато нещо липсва, то се отразява на връзките и взаимоотношенията ни с любимите хора или дори цялостно, във възможността да привлечем и задържим любов в живота си. В терапевтичната област на партньорските връзки и стиловете на привързаност, неслучайно единственият здравословен тип връзка между двама души се нарича ‚сигурната връзка‘ (за разлика от зависимия, анти-зависимия и хаотичен стил на привързаност). Затова ще разгледаме двете теми за сигурност и любов заедно чрез творчество.

Сподели на...