Супер Сила
  1. Нарисувай себе си като супер-герой. Хайде бъди смел и нескромен. Идеята не е да се фукаш, а сам да си припомниш и да се свържеш с твоята дарба и силни качества. Включи отговори на тези въпроси директно в рисунката, а ако предпочиташ първо отговори в дневника си и след това нарисувай изображението. Сложи име на рисунката.

Какво ти е лесно и приятно и случваш с лекота?

В какво си наистина добър и по-добър от други хора?

За какво те търсят приятели/ роднини? Какво особено ценят в теб другите?

Каква е твоята дарба/талант?

Кое ти дава чувство за принос, смисъл, осмисля действията ти?

Какво е уникалното и различното в теб?

  1. Задай същите въпроси по отношение на теб на човек от семейството и на приятел. Помоли и тях да направят картина на теб като супер – герой и да ти разкажат как те виждат, какви са отговорите на въпросите.

Разгледай трите образа. Какво си припомни? Какво те изненада? От какво се нуждае твоят супер-герой, за да се чувства наистина пълноценен?

  

 

Свържи се с твоите ресурси

В терапията ресурси наричаме всички неща, които ни помагат, подържат, възстановяват. Всичко което обичаме и ни повдига в трудни моменти. Всичко и всички, които са подкрепа за нас. Без ресурси, на които да разчитаме ние сме слаби, безпомощни, губим се, затваряме се. Често ги имаме, но ги забравяме. Осъзнаването на ресурсите ни е необходимо, за да сме проактивни и отговорни. Сами да потърсим, повикаме, инициираме нещо от което се нуждаем. Иначе се губим в безпомощност и напразно очакване.

Най-общо има два вида ресурси – външни(предмети, дейности, хора, животни, места) и вътрешни (качества, умения, таланти). Особено забравяме или не съзнаваме вътрешните ни ресурси.  Това е практика, с която да си помислиш и припомниш твоите ресурси.

Направи колаж на твоите ресурси – вътрешни и външни. Кои са тези дейности, предмети, хора, места, които ти помагат, подкрепят, възстановяват? На тях можеш да се опреш, да ги потърсиш или поискаш.Включи и твоите вътрешни ресурси – качества, умения, таланти, които ти помагат. Например търпение, умение да изслушвам, вяра, да не се отказвам и търся варианти и т.н.

Използвай изображения и изрезки от списания или направи дигитален колаж с картинки от интернет. Сложи име на колажа.

Кои ресурси забравяш или пренебрегваш? Какво би било ако ги включиш повече в живота си? Има ли ресурс, който ти липсва? Какво би било ако не ти липсваше? Кой или кои от наличните ресурси могат да ти помогнат да привлечеш, постигнеш, набавиш липсващия?

Сподели на...