Първите неща са първи. Поред теорията на семейните констелации, а и от най-древни времена, хронологичният ред има много голямо значение в семейната система. Това се отнася както за братя и сестри (по-големите братя и сестри имат предимство пред по-малките) така и за партньорите (първата съпруга трябва да бъде уважена като първа, втората съпруга идва преди третата и т.н). Този ред идва заедно с раждането ни в дадено семейство. Дълбоко в себе си сме водени от усещане за йарархия, основано на момента на пристигане в системата.

Влиянието на първата връзка е много силно, което не значи, че тя е по-добра или по-лоша от която и да е друга. Всяка предишна връзка с партньор оказва влияние върху следващата и води до определени последствия. Става въпрос за връзки, в които е имало сексуален контакт (дори и еднократен). Дори и да не сте били силно влюбени, всяка сексуална връзка повече или по-малко ще повлияе на живота ви. Това е поради факта, че сте били заедно и това трябва да бъде признато.

Човек, който е имал множество връзки, може да създаде нова дълбока, щастлива и дълготрайна връзка, ако уважава всичките си предишни партньори и изпитва към тях уважение и благодарност. Благодарността е заради това, че всяка една връзка ни учи, развива и помага по свой начин. Тогава предишните връзки са приключили в мир. За много хора е трудно да възприемат това в живота си. Връзките, които не приключват по мирен начин, продължават да имат психичен и емоционален заряд и негативни въздействия върху единия или върху двамата партньори. Понякога има въздействие и върху децата ни. Да бъде приключена една връзка по мирен начин не означава, че човек просто преодолява с лекота разочарованието, болката и гнева. По-скоро означава, че хората, които са част от ситуацията, могат да поемат отговорност за своята част от взаимоотношението и да изпитват уважение един към друг като хора. Да почиташ или изпитваш уважение е различно от това да харесваш, обичаш, одобряваш постъпките или простиш на някого. Тези неща не се изискват и не са непременно част от помирението. Ние имаме право да не харесваме и да не одобряваме. Но дълбоко в нас има едно място на уважение към родителите, предците и предишните партньори, което е изначално и ни свързва с извора на живота. Ако сме свързани с това място, живеем добре, живеем в мир и ни върви в любовта.

Когато почитането се случи по един духовен или сърдечен начин, човек приключва старата връзка и енергията му вече е свободна и на разположение, за да се свърже с нов партньор. Това, което е било започнато с любов, може да бъде завършено само с любов. Колкото повече сме обичали един човек, толкова повече болка ще чувстваме при раздялата. Да усещаме тази болка е както нужно, така и лечебно – то е начин да признаем влиянието на другия човек върху живота ни. Ако не го направим, един дълбок пласт от ума и сърцето все още усеща връзката и не ни позволява да продължим напред. Веднъж щом го признаем, ние се обогатяваме и придобиваме сила, ставаме свободни да подходим с любов следваща нова среща по пътя ни.

С практиката, която ви предлагам, имате възможност да направите сами в домашни условия нещо като ритуал за приключване на предишна връзка. Има смисъл ако връзката е била силна, значима, имате чувство, че нещо е останало недоизказано и недовършено или просто интуицията ви подсказва, че имате нужда да обърнете внимание на някоя стара връзка. Ето и някои симптоми или показатели, които може да изпитвате и е възможно да имат отношение към връзка с предишен партньор. Възможно е да влияят и други фактори, така че при необходимост или сложна ситуация е добре да потърсите допълнителна подкрепа от психолог или семеен консултант.

– проблеми и предизвикателства в настоящата връзка
– краткотрайни връзки
– трудности с доверието, със свързване и ангажиране с партньор
– непреодолима болка, гняв, вина към предишна връзка и човек
– живеене в миналото, невъзможност да пусна някого в мислите си
– труден развод или раздяла и усложнени последствия
– тревожни и проблемни деца (може да се дължи и на много други неща)
– изпитвате тревожност, обърканост, тъга (може да се дължи и на много други неща)

Упражнението е авторско и стъпва на моя опит с арт терапия, семейни констелации и консултиране. Трима човека ще могат да получат практиката безплатно по имейл след личен контакт и кратка беседа с мен по телефон. За първоначален контакт може да пишете или да се обадите на: 0888267244, dess@hearttherapy.eu.

Сподели на...