Project Description

Коучинг

Коучингът е разговор между коуч и клиент. Целта е в края на разговора (между 60 и 90 мин.), клиентът да има повече осъзнатост по темата си. Коучът слуша и  използва въпроси и различни техники, за да  провокира размисъл, осъзнатост и креативност у клиента, така че той сам да намери отговорите. Това че сами стигаме до изводите, повишава осъзнатостта и ангажимента ни за изпълнение на задачите след това. Ако коучинга е редовен процес във времето, клиентът работи последователно над свои лични и професионални цели. Взаимоотношенията, основани на подкрепа, доверие, истина и обратна връзка  помагат на клиента да увеличи своята увереност и потенциал.  Методите на работа включват  модели на различните коучинг школи,  упражнения и спонтанни алтернативни практики (визуализация, медитация, движение и др.). По много неща коучинга прилича на другите методи за подкрепа – психологична консултация, терапия. При тях също има активно слушане, задаване на въпроси и различни практически упражнения. Ето някои основни разлики.

Коучът се различава от ментора по това, че менторът е експерт в дадена област и дава съвети и препоръки. Коучът може да подкрепи клиента дори и нищо да не разбира от областта и тематуката. Понякога може да се договори комбинация от коучинг и менторство, ако коучът има опит в дадена област и е ценно да го сподели.

Коучът се различава от психолога и консултанта по това, че не търси взаимовръзки с предистория или много по-голямата картина, не прави диагностика, преценка и съответно не препоръчва следващи стъпки и възможна посока на работа.

Коучът се различава от психотерапевт по това, че не адресира миналото и не търси причнно-следствени връзки там. Коучът не би трябвало да работи с хора с психични заболявания.

Видове коучинг взаимоотношение
  • еднократна коучинг сесия
  • индивидуален коучинг в рамките на 6/8/12 сесии в период между 3 и 6 месеца
  • комбинация от коучинг и менторство (в областите: работа с хора, групи и екипи; социални умения; личностно развитие; лидерство; обучение и развитие, творчески процес, креативност, родителство и деца)
Perrenial Joy Coaching

Perrenial Joy Coaching се различава от другите коучинг методи по това, че дава по-задълбочено разбиране за душата и човешката природа. Той разглежда човека като биологично, социално и духовно същество. Съответно, за да сме щастливи е необходимо да включим всички слоеве на личността в постигането на целите си. Затова работим на нивото на физическото тяло, ума и емоциите и на по-високо – духовно ниво. Оида коучинг процеса е дълбок, докосващ и трансформиращ. Помага ни да намираме отговори на вечните въпроси: „Кой съм аз? Какво има смисъл? Какво искам да постигна? Какво ме прави щастлив?“ Води към вярата, същността и  отключване на нашия цялостен потенциал.

Perrenial Joy Coaching стъпва на основите на Вечната психология (Perennial Psycology), която има холистичен подход към живота, човека и всички живи същества.  Заложени са вечните ценности като любов, уважение, ненасилие, свобода.

Някои елементи на Perrenial Joy Coaching процеса
  • Лечебният кръг и как се доближаваме или отдалечаваме от него
  • FAITH модела за целеполагане; в него е заложена връзката между ума и сърцето
  • Измеренията на съзнанието и как те са свързани с нашите намерения, цели, резултати и стремежи
  • Лечебните практики – специални упражнения и водени медитации
  • Връзка с Вътрешния водач, който олицетворява знанието, мъдростта, висшето Аз
Продължителност на процеса

Поради описаните по-горе особености процесът е по-скоро дългосрочен. Препоръчва се минимум от 6-8 сесии и е добре човек да започне с тази нягласа. Разбира се във всеки един момент клиентът е свободен да прекрати процеса.

Продължителността на една коучинг сесия е между 60 и 90 мин., а честотата на срещите е по договаряне. Препоръчва се да е средно на 10 дни.

Цена

~еднократна коучинг сесия – 60 лв.

~пакет от 6 сесии – 6 х 50лв. 

~пакет от 8 и повече сесии – 8 х 40 лв. 

ВИЖ ДРУГИТЕ УСЛУГИ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Най-голямото ми постижение в резултат на коучинг сесиите е това, че Деси успя да ме накара сама да осъзная, че страховете и тревогите реално не съществуват. Освен това станах доста по-осъзната за много неща, които преди правех по инерция. Най-ценното за мен от това преживяване беше, когато правихме едно простичко упражнение за управление на времето. Много точно ми показа къде са областите от деня ми, в които губя време в правене на неважни за мен неща и как да си пренаредя деня, така че той не е бил загубен. Разбрах как наистина за много от нещата в живота сме пасивни или реактивни, вместо проактивни. Бих препоръчала коучинга на хора, които се стремят към самоосъвършенстване и познаване на себе си в професионален и в личен план.

Анна 36г.

„Пробуждането“ започна може би малко преди да родя третото си дете. Не исках да прoдължавам да работя нещо, което не храни душата ми и просто да ходя на работа заради заплата. Тогава започнах да търся помощ и се престраших да пробвам коучинг метода.
Започнахме срещи, през около две седмици – разходки в парка, сред природата или на уютно място. За мен неформалната обстановка беше от голямо значение.
Беше ми много интересно всичко, което научавах за себе си, неща които дълбоко в себе си съм ги знаела, но след срещите ни с Деси, те просто стояха гордо написани на белият лист. Най-трудната част беше да повярвам в това което с помощта на сесиите, Деси извади от мен като таланти и способности… И вярата дойде след едно ателие – групова среща и с други хора, в която имаше творчески занимания и коучинг.

Павлина 43г.

За мене коучинга беше изцяло нов опит, който ми помогна да се вдъхновя, да ми дойдат нови идеи, да мисля по различно, да развивам личните си качества, придобивам лидерски умения и да се фокусирам повече върху позитивните цели, отколкото да ‚поправям слабости‘. Не мислех, че има метод, който да ми помогне толкова да развия уменията си в професионален и личен план и да разбера, че сам нося отговорност за това. Това, което се промени в резултат в резултат на дискусиите с коуча и практическите задачи е, че опитвам се да съм социално ориентиран, да общувам по-често с хората с хората в екипа, да не съм скептично настроен спрямо техните идеи и мнения. Изслушвам отсрещната страна и да давам конструктивни предложения който да се обсъждат. Правя по-често срещи и мисля как да се развива екипа и съответно хората в него. Изграждам дългосрочна визия.

Иван, 38г.

Сподели на...