Project Description

Какво е Арттерапия?

Арттерапията представлява различни изобразителни и експресивни дейности, които имат оздравителен ефект за психиката. Тя е подходяща за всички възрасти и емоционални състояния и има най-различни направления. Освен в сферата на терапия на деца и възрастни, може да се прилага и на здрави хора с цел почивка, себепознание и вдъхновение.

Арттерапевтите вярват, че творческият процес е лечебен и носи позитивна промяна в живота. Аз я включвам понякога в индивидуалните сесии или давам задача за самостоятелно изследване  у дома. Това е с цел човек да види нещо по нов начин или да размишлява, активирайки повече креативната част от мозъка. Арт практиките са чудесни и за групови занимяния. Има най-различни упражнения за изграждане на взаимоотношения, сътрудничество и доверие.

При всички случаи, арт терапията е ефективен метод срещу стрес, преумора, депресия и помага за хармонизиране на емоциите, развиване на емпатия и увереност. Най-хубавото, е че клиентите не се нуждаят от специфичен опит или умения в областта на изкуствата. Ефектът, който търсим, не е да създадем произведение на изкуството, а да се фокусираме върху творческия процес, който често има паралел с това как подхождаме и действаме в живота.

Видове Арттерапия

Арт терапията далеч не е само рисуване, както често се бъркат хората. Тя включва множество направления и видове. Наричаме ги още модалности. Това са основните:
~ Терапия посредтвом визуалните и пластични изкуства: ползва похватите и средствата на изобразителното изкуство, моделирането с глина, апликация и колаж; работата с различни естествени материали като дърво, камъчета, листа, пясък и всякакви природни и художествени материали;

~ Фототерапия: използването на фотографии за изразяване. В творческата фотография има отражение на индивидуални душевни особености. Фотографията има фокусираща функция (съсредоточаване, детайл, събиране, навлизане навътре); стимулиращата функция – активират се различни сензорни системи; фотографирайки човек влиза в активно взаимодействие със света; изразителна функция – показване, метафора, емоция.

~ Музикотерапия: използване на музика за лечение, обучение и възпитание на деца и възрастни. Музиката може да се използва за усилване на въздействието на другите методи в арт терапията. Механизмът на въздействие на музиката е, че тя е вибрация, която носи след себе си психична реакция.

~ Терапия с истории и приказки: Текстовете на приказките предизвикват силен емоционален резонанс, както при децата, така и при възрастните. Образите в приказките въздействат едновременно на две ментални нива: ниво на съзнавано и несъзнавано.

Други подпомагащи терапията експресивни техники, взаимствани от изкуствата са писане, поезия, кино, танцови и движенчески елементи и театър , както и игрова терапия.

Експресивната арт терапия включва комбинация от изброените видове. Клиентът е воден през различни модалности, което обогатява още повече преживяването и прозренията му. Например първо може да нарисува рисунка, след което да напише текст, стихче или извод; след това да изрази основното чувство с тяло и движение и т.н.

Сподели на...