Попитали един мъдрец:

– Колко вида приятелство има?

– Четири – отвърнал той. – Има приятели, които са като храната – нуждаеш се от тях всеки ден. Има приятели, които са като лекарството – търсиш ги, когато се чувстваш зле. Има приятели, които са като болест – търсят те и те преследват. Но има и такива, които са като въздуха – не ги виждаш, но те винаги са с теб.

Ако попитаме мъдрец колко вида колеги има…какво ли ще ни каже? А какъв колега сте вие и какви са вашите колеги?

В следващите редове споделям с вас някои практики и препоръки, свързани с работата ми с хора и особено полезни при влизането в нов екип, отдел или организация. Всички те намират място и обяснение в литературата и теориите от социална психология, групова динамика и организационно развитие. Аз ви представям най-ценните за мен, преживени и осъзнати през моя опит като обучител в големи организации, както и като консултант в момента.

Какво е мястото?

Когато се присъединим към нов или вече съществуващ екип е важно да открием и разберем, колкото можем повече неща за: цели, място, хора, възможности, култура. За всяка една организация, те са различни и специфични. Затова и организациите въвеждат по различни начини новите служители в нов екип или в работата като цяло. Някои имат много добре структуриран процес под формата на въвеждащи обучения и специално отделено време. Други поставят новия сътрудник директно в работната среда и се предполага, че ще научи всичко в крачка. Трети имат някакъв смесен или междинен вариант.

Независимо от това какъв точно е вашият случай, много често, когато сме в ролята на нов колега, ние имаме нагласата, че е редно да ни обяснят, бихме искали да намерим разбиране, приятна атмосфера, весели колеги, добра възможност за изява и развитие, интересна работа… Чудесно! Би било прекрасно да се получи така! А чия е отговорността тези неща да се случат? Дали отговорни са случайността, мястото, обстоятелствата, другите и очакването…?! В известна степен да, това е така… А защо не – вие целенасочено да се погрижите за тези успехи?

Когато станете член на нов екип – бъдете Позитивни Откриватели… гарантирам ви, че няма как да не ви харесат и оценят. Също така гарантирам и точно обратното – почти невъзможно е да ви харесат, разберат и оценят ако сте Пасивни Негативни Очакватели.

Кой сте вие?

Много е важно да знаете, че няма фиксирана рецепта за най-успешно интегриране в екипа именно поради факта, че организациите и ситуациите са различни. Ще ви споделя само някои основни и важни неща, които ще наричам вашите откривателски задачи. Те са взаимообвързани и важни в цялост. Не се стремете да ги изпълните непременно в тази последователност или по този начин. Вие сте Откривателят и на вашия уникален подход за вписване и сработване.

Първата ви откривателска задача е да установите вие как възприемате себе си и ролята си при влизането в този екип. Да, вие сте експерт в дадена професионална област и искате да се докажете, за да спечелите авторитет и доверие. Но вашите знания и професионална роля не са първото нещо, което останалите виждат и разбират моментално. Те виждат какво правите и как се държите. Много често ние се държим според това в каква личностна роля или комбинация от роли сме влезли. Често те са наши вътрешни модели и могат да бъдат и напълно неосъзнати. Какъв сте в тази нова среда? Дали сте Гост (възпитан, старае се да не притеснява и да не пречи на домакините, чака предложения и покани); Посетител (тук съм само временно да свърша работа, делови, наблюдател); Новобранец (първи подобен опит и позиция, не знам нищо, другите са по-добри от мен, трябва да слушам, имам много да уча); Експерт (имам много опит с подобни неща, знам много неща, мога да им помогна ); Жури (оценител на правилно и грешно, тука правят много грешки, не се правят така нещата, има по-добри начини, тия са аматьори)… Това са само някои от много възможни роли и общото между тях е неравнопоставеното положение спрямо другите. То влияе на вашата по-висока или по-ниска самооценка, която пък влияе на това дали се държите по-надменно, по-приятелски, достъпно или по-дистанцирано, дали задавате въпроси и търсите мнения или поучавате, дали давате свободно вашите идеи и мнение или си мълчите и вътрешно недоволствате.

А какво ще кажете за ролята – Партньор? Партньорът е винаги интересуващ се, равнопоставен и сътрудничи. Партньорът е Позитивен Откривател!

Кои са другите?

Друга важна откривателска задача е да разберете колкото можете повече за историята и целта на организацията и много добре целта, мисията на екипа. Какъв точно трябва да е крайният резултат, какви са стандартите за работа, какво се очаква от вас, кой за какво отговаря и каква роля имат останалите – както професионално така и като екипен играч. Какви са другите? Може би има такива, които са в някои от вече изброените роли или в други като – Генератор на идеи, Мислител, Творец, Изпълнител, Спец по детайли, Организатор, Забавляващ… Открийте положителните, полезни и взаимно допълващи неща, които колегите ви умеят. Използвайте всички формални и неформални ситуации и възможности да разговаряте и опознаете хората. Бъдете гъвкави – може отначало да не им допада да говорят за лични неща или пък да не обясняват много и в детайли, да са по-обрани и делови или пък доста по открити и споделящи всякакви неща. Не се стремете да ги оценявате и категоризирате. Естествено е да се разбираме по-добре и по-лесно с тези, които приличат на нас по характер и разбирания. Не игнорирайте останалите, не е нужно те да ви станат непременно приятели. Партньорът открива подход към другия, за да могат да свършат и постигнат нещо заедно. Откривателят не е дететктив-изследовател. Ако подлагате хората на едностранен изкуствен разпит, те се чувстват застрашени или най-малкото подразнени. Водете диалог и участвайте. Споделете първо вие за себе си. Може и да не откликнат веднага, но ако сте последователни, естествени и автентични е много вероятно да ви отговорят огледално на вашето поведение. Ако разказвате за себе си, опита и предизвикателствата, с които сте се справили, е много по-лесно за вашите колеги да ви опознаят като човек и признаят като експерт. Открийте какви предизвикателства имат те. Осъждане, оценяване, поучаване, въвличане в съюзи, слухове или интриги… като ги гледате по филмите изглежда ужасно и винаги с лош край, нали!? Ами нека си останат за филмите наистина. Предлагайте идеи и се ангажирайте с конкретни действия, които не изместват ролята и не омаловажават или обезценяват усилията на останалите, а ги допълват и усъвършенстват. Ако не знаете с какво и как да помогнете първоначално просто се интересувайте от работата, задачите и проблемите и слушайте. Хората обикновено имат нужда да споделят какво правят и какви усилия са положили до момента. Предложете помощ – вие или колегата може да не знаете какво точно да се направи, но може да измислите заедно.

Какви са обичаите?

Освен откритията за мястото, хората и възможностите за сътрудничество имате и още една откривателска задача. Какви са средата и културата в екипа? Как се държат (по приятелски или по-делово), как си говорят, (неформално, собствен език или жаргон, чувство за хумор), какви неписани ‚правила‘ или обичаи имат (например слуша се музика със слушалки, всеки купува понякога по нещо сладко, в сряда след работа се ходи на по бира, предпочитат и-мейли и предупреждения за срещи или телефон и директен контакт и т.н.). Колкото повече се впишете в тези обичаи, толкова по-бързо ще ви приемат. За да откриете обичаите, е необходимо да наблюдавате и да питате, за да се убедите, че впечатленията ви са правилни.

Защо партньор и откривател?

Да …така е… има много неща, които можете да правите като партньор в своя екип. Но най-важното е да знаете защо те са толкова важни. Защото откритостта, споделянето, разбирането, сътрудничеството, поемането и изпълняването на ангажименти, съвпадението между думи и дела са елементи на доверието. Доверието е процес на изграждане на връзка и партньорство и основа да се чувстваме добре и да постигаме удовлетворяващи резултати заедно с другите. А най-интересното е, че когато подходим като партньор и откривател, често, без да съзнаваме и без да искаме, ‚заразяваме‘ другите и откриваме все повече Позитивни Откриватели.

Сподели на...